Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Od października 2017 r. wierni diecezji tarnowskiej zaproszeni są do systematycznej modlitwy w intencji beatyfikacji misjonarza ks. Jana Czuby i kanonizacji franciszkańskiego męczennika bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego. We wspólnej modlitwie może pomóc Radio RDN poprzez transmisję Mszy św. i różańca odmawianego w tych intencjach.
     Pierwszą Eucharystię odprawiono 9 października o godz. 18.00 w kościele św. Maksymiliana w Tarnowie, a o 19.00 ze studia Radia RDN transmitowano różaniec. W radiowej modlitwie uczestniczyła grupa z Bobowej, której patronuje ks. Jan Czuba. Pracował on w tej parafii jako duszpasterz.
     Kolejne Msze św. i różaniec w intencji beatyfikacji i kanonizacji misjonarzy diecezji tarnowskiej będą miały miejsce siódmego dnia każdego miesiąca.

     Ojciec Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie 3 lipca 1958 r. W 1979 r. wstąpił do zgromadzenia franciszkanów konwentualnych. Dziewięć lat później rozpoczął swoją misyjną posługę w Peru. Został zamordowany, wraz z o. Michałem Tomaszkiem, 9 sierpnia 1991 r.

     Ksiądz Jan Czuba urodził się 5 czerwca 1959 r. w Pilźnie. W roku 1978 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po sześciu latach przyjął święcenia kapłańskie W 1989 r. rozpoczął posługę misyjną w Republice Konga. Zamordowano go 27 października 1998 r. w Loulombo.

Fot. bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego z www.meczennicy.franciszkanie.pl
Informacje za www.diecezja.tarnow.pl

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna