Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

      „Jezus Chrystus jest Panem historii” – takie słowa powtarzali w czasie każdego spotkania abp Dionisio Guillermo García Ibáñez, prymas Kuby, przewodniczący Episkopatu Kuby i jednocześnie metropolita najstarszej archidiecezji Santiago de Cuba, oraz bp Marcelo Arturo González Amador, wiceprzewodniczący Episkopatu Kuby, biskup diecezji Santa Clara.
     Księża biskupi przyjechali do naszej ojczyzny z rewizytą oraz aby pielgrzymować do miejsc szczególnego kultu religijnego w Polsce. Serce duchowe naszej ojczyzny, jak podkreślali goście, to Jasna Góra i Kraków.
     Na Kubie pracuje obecnie 14 kapłanów i 5 sióstr zakonnych z Polski – to dar dla wspólnoty rozwijającego się Kościoła. Ogromna troska kubańskich pasterzy przejawia się w poszukiwaniu nowych dróg dotarcia z Ewangelią do tych, którzy nie słyszeli lub zapomnieli o Jezusie. Takie wielkie przedsięwzięcie nie jest możliwe bez pomocy Ducha Świętego i zaangażowanych, oddanych ludzi.
     Jak wyznali pasterze Kościoła kubańskiego, w Polsce umocnili się żywą wiarą naszych księży biskupów podczas braterskich spotkań. W dniach od 8 do 12 marca spotkali się z ks. bpem Henrykiem Tomasikiem i bpem Piotrem Turzyńskim (diec. radomska), bpem Janem Piotrowskim i bpem Marianem Florczykiem (diec. kielecka), bpem Andrzejem Jeżem (diec. tarnowska), abpem Wiktorem Skworcem z archidiec. katowickiej oraz abpem Wacławem Depo z Częstochowy.
     Na pielgrzymim szlaku nie mogło zabraknąć łagiewnickiego sanktuarium i Centrum św. Jana Pawła II, choć największym przeżyciem dla gości z Kuby było uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim i zwiedzanie paulińskiego klasztoru.
Wiele wspólnych elementów, łączących historię Kościoła Polski i Kuby, napawa nadzieją, że dla naszych braci z karaibskiej wyspy także nadejdzie czas pełnej wolności i rozwoju.
      W dniach 13-14 marca Konferencja Episkopatu Polski będzie miała okazję wysłuchać świadectwa z pracy i posługi w tym egzotycznym i ciągle nieodkrytym kraju.
     Ten jedenastomilionowy kraj wciąż czeka na misjonarzy – kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich, którzy mogą przynieść wiarę w Chrystusa.
     Przedstawiciele centrali PDM w Polsce, jako organizatorzy tej wizyty, dziękują wszystkim osobom dobrego i szlachetnego serca za pomoc i gościnność.

Ks. Tomasz Atłas
Ks. Maciej Będziński

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna