Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W dniach 13-15 lutego br. w domu rekolekcyjnym sióstr elżbietanek w Strzegomiu odbyły się misyjne rekolekcje dla katechetów świeckich diecezji świdnickiej, które poprowadził ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM.  Katecheci trwali na modlitwie i słuchaniu słowa Bożego, które koncentrowało się na uczestnictwie każdego chrześcijanina w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Nie brakło przy tym odniesień do pracy katechetycznej i formacyjnej. Uczestnicy rekolekcji mogli również poznać charyzmat, zadania i inicjatywy PDM oraz zapoznać się z materiałami formacyjnymi i pomocami przydatnymi w animacji misyjnej. W ramach tzw. „pogodnego wieczoru” miała miejsce prezentacja sytuacji Kościoła na Kubie.

 

Fot. Józef Brostowicz

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna