Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

      Z okazji jubileuszu 100. rocznicy powstania Papieskiej Unii Misyjnej (PUM) Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych wraz z dyrektorami diecezjalnymi PDM i delegatami biskupa przebywała z pielgrzymką od 21 do 24 września 2016 r. w sercu powstania PUM w Ducencie koło Neapolu we Włoszech.Delegacja PDM z Polski odprawiła u grobu założyciela PUM bł. Pawła Manny rekolekcje pod przewodnictwem ks. Wojciecha Rebety, dyr. PDM diec. lubelskiej. „Wielkim darem dla nas była możliwość spotkania i porozmawiania z księżmi, którzy znali błogosławionego Założyciela. Mogliśmy dowiedzieć się z ich świadectw życia zakonnego, jaki był Paweł Manna. Wspominali Założyciela Instytutu Misji Zagranicznych (PIME) z wielkim entuzjazmem.” – opowiada ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. „Skromna kaplica z sarkofagiem nastraja do modlitwy i ofiarowania się pracy misyjnej. W Ducencie jest mnóstwo materiałów, które w swojej spuściźnie zostawił bł. Manna do przemyśleń i stawiania sobie pytania, co zrobić, żeby Kościół w Polsce rzeczywiście był misyjny.” – dodał ks. Będziński.
     „Napis na grobie błogosławionego Pawła Manny: „Cały Kościół dla całego świata” inspiruje mnie jako sekretarza krajowego Papieskiej Unii Misyjnej do uświadamiania katolikom w Polsce, że każdy ochrzczony ma swoje miejsce do działania w dziele misyjnym Kościoła.” – podkreślił ks. Luca Bovio IMC.
     Na czele 20-osobowej delegacji z Polski stał dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas.


     Papieska Unia Misyjna (PUM) – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – założona została przez bł. Pawła Mannę (1872-1952), włoskiego misjonarza w 1916 r. Ma na celu informowanie i formowanie misyjne kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu, jak również osób świeckich pełniących w Kościele posługę pastoralną.

Mariola Krystecka

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna