Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 

     „Papieska Unia Misyjna skupia tych, którzy płoną zapałem misyjnym każdego dnia” – powiedział ks. Andrzej Marmurowicz, były misjonarz z Kazachstanu, obecnie dyr. Papieskich Dzieł Misyjnych w diec. bydgoskiej, podczas konferencji otwierającej coroczne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych, które odbyło się w dniach 13-14 września 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

     Tematem przewodnim tegorocznego jesiennego spotkania było 100-lecie działalności Papieskiej Unii Misyjnej. Najlepszym przykładem zapału misyjnego był założyciel Dzieła bł. o. Paweł Manna. Jego biograf nazwał go „Duszą płonącą, duszą pałającą”. Jaki tytuł może głębiej oddać całą prawdę o misjonarzu, animatorze misyjnym i świadku Dobrej Nowiny? – pytał retorycznie ks. Andrzej Marmurowicz.
     Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z nowej ewangelizacji, które poprowadzili Karolina i Karol Fromont, dyplomowani ewangelizatorzy. Zaprezentowali m.in. metodę skutecznej ewangelizacji młodzieży, która polega na odwoływaniu się do współczesnego hollywoodzkich produkcji filmowych.
     O charyzmacie Papieskiej Unii Misyjnej mówił ks. prof. Jan Górski z Uniwersytetu Śląskiego, były sekretarz krajowy PUM. Ksiądz profesor podkreślił, że misje zawsze inspirowały działalność Kościoła, a 100-lecie założenia PUM jest okazją do odniesienia się na nowo do myśli misyjnej i prześledzenia jej, aby zrozumieć jak wpłynęła ona na rozwój Kościoła w świecie. „Ojciec Paweł Manna głosząc na początku XX wieku, że wierzący bez misyjnego nastawienia nie może nazywać się chrześcijaninem, a kapłan, który nie ma ducha misyjnego, nie jest kapłanem, uprzedził Sobór Watykański II, który ostatecznie uznał, że Kościół z natury jest misyjny – przypomniał ks. prof. Górski. W powojennej Polsce przynależność do Papieskiej Unii Misyjnej była zaszczytem i powinniśmy na nowo odczytać i uznać charyzmat tego Dzieła – skonkludował swoją wypowiedź były sekretarz krajowy PUM.
     „Cieszę się bardzo, że istnieje Papieska Unia Misyjna, bo po powrocie z placówki misyjnej w Burundi mogę w Polsce angażować się w działalność misyjną i spotkania takie jak to inspirują mnie do nowych form pomocy misjom nie tylko w ramach mojego zgromadzenia” – zwierzała się s. Zygmunta Kaszuba, karmelitanka kontemplacyjna.
     „Na tym spotkaniu zrozumiałam, że każdej inicjatywie w moim zgromadzeniu można nadać wymiar misyjnym, choć przez wzbudzenie intencji modlitewnej wpierającej różne inicjatywy misyjne” – podkreślała s. Anna, sługa Jezusa.
     „Po tym spotkaniu chcę uświadamiać wagę i rolę Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiej Unii Misyjnej w środowisku, w którym pracuję, działałam” – mówiła z zapałem Magdalena referentka misyjna z Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego w Katowicach.
     W ostatniej części zebrania sekretariaty krajowe poszczególnych Dzieł przedstawiły program na najbliższy rok. Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA przedstawił m.in. nową inicjatywę Młodzieżowy Wolontariat Misyjny i zachęcił do propagowania tej akcji w różnych środowiskach. Poza tym zapoznał uczestników z akcjami AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów), Misyjny Bukiet, krzyżyk dla bierzmowanych i zaprosił do propagowania tych form pomocy misjom w poszczególnych diecezjach.
     Następnie sekretarz krajowy PDMD Anna Sobiech zaprezentowała materiały formacyjne dla dzieci na rok 2016/2017 oraz akcję Kolędnicy Misyjni, która w tym roku obejmie pomocą dzieci z Tajlandii. Poinformowała także o podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich.
     Natomiast o. Luca Bovio powiedział, że jego marzeniem jako sekretarza krajowego Papieskiej Unii Misyjnej jest, aby w czasie jubileuszu PUM – dzieła założonego przez jego rodaka Włocha – katolicy w Polsce uświadomili sobie, że chrzest daje im moc do głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie znają, a stanowią oni ok. ¾ ludności świata. Ojciec Luca zachęcił także do modlitwy nowenną do bł. Pawła Manny.
     „Myślę, że opatrznościowo się złożyło, że 100-lecie PUM zbiegnie się z nowym rokiem duszpasterskim, który będziemy przeżywać pod hasłem: Idźcie i głoście. Moim marzeniem związanym z tym jubileuszem jest to, żebyśmy wszyscy na nowo podjęli charyzmat PUM – my kapłani, jak i osoby konsekrowane, a przede wszystkim osoby przygotowujące się do kapłaństwa, aby misyjna działalność przeniknęła nasze wspólnoty, by nasza pomoc na rzecz misji nie była okazjonalna, ale naturalna” – mówił ks. Tomasz Atłas, dyr. krajowy PDM, organizator zebrania.
     Podczas Apelu Jasnogórskiego dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas zawierzył Matce Bożej Częstochowskiej działalność misyjną Kościoła w Polsce.
     Zebrani zostali zaproszeni na inaugurację świętowania jubileuszu PUM, która będzie miała miejsce na Jasnej Górze 3-4 grudnia 2016 roku.
     Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy diecezjalni PDM, referentki i promotorzy misyjni, a także animatorzy świeccy i goście.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna