Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 

   W dniach od 30 maja do 4 czerwca 2016 r., w domu rekolekcyjnym salezjanów w Rzymie, odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Papieskich Dzieł Misyjnych. Uczestniczyli w nim dyrektorzy krajowi ze wszystkich kontynentów, prezydent PDM i sekretarze generalni poszczególnych Dzieł.

   Spotkanie otworzył abp Protase Rugambwa, prezydent Papieskich Dzieł Misyjnych. Głos zabrał również kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

   W pierwszej części obrad na sesji pastoralnej omawiany był temat: „Obudzić świadomość misji dzisiaj. Papieskie Dzieła Misyjne w służbie młodych Kościołów”.

   Dzień 1 czerwca poświęcono stuleciu Papieskiej Unii Misyjnej poprzez pielgrzymkę do Ducenta (Averse), do grobu bł. o. Pawła Manny (1872-1952), założyciela PUM. Eucharystii przewodniczył abp Protase Rugambwa. Poprzedziła ją adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją tekstów bł. Pawła Manny.

   W dniu 2 czerwca rozpoczęła się sesja zwyczajna, podczas której sekretarze generalni czterech Papieskich Dzieł Misyjnych przedstawili sprawozdania z minionego roku, prowizorium budżetowe oraz prośby o subsydia na różne projekty, które zostały im przedłożone. Głos zabrali o. Ryszard Szmydki OMI – sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, o. Fernando Domingues MCCJ – sekretarz generalny Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, J. Baptistine Ralamboarison – sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i ks. Fabrizio Meroni PIME – sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej. Po raportach nadszedł czas na głosy uczestników, na dyskusję i przyjęcie projektów.

   W sobotę 4 czerwca uczestników spotkania przyjął na audiencji papież Franciszek.

   W czasie tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego PDM rozpoczęły się prace nad reformą Statutów PDM. Wiele czasu poświęcono przyszłości Papieskiej Unii Misyjnej i związanym z nią nowym inicjatywom.

   Ksiądz prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM, został powołany na trzyletnią kadencję delegata na Zgromadzenie Specjalne PDM, które odbywa się co roku w listopadzie.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna