Kalendarium wydarzeń PDM na 2015 r.: STYCZEń     28   29   30   31   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  

Aktualności2015-09-30

 

AdoMiS w trosce o przyszłych kapłanów w krajach misyjnych

 

W dniu 1 października 2014 r. Papieskie Dzieła Misyjne rozpoczynają drugi rok akcji o nazwie AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. U źródła tej inicjatywy leży troska o przyszłych kapłanów w krajach misyjnych.

 
Zobacz więcej


 

2014-12-19

 

Przemówienie Benedykta XVI na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana z 21 października 2014 r.

 

W dniu 21 października 2014 r. na Benedykt XVI skierował swoje słowo do zgromadzonych na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana na temat aktualności działalności misyjnej Kościoła.

 
Zobacz więcej


 

2014-12-17

 

Kolędnicy Misyjni 2014 – dzieciom w Indiach

 

Pragniemy być bliżej dzieci żyjących w Indiach i wspierać je naszą modlitwą i darem materialnym. Chcemy dzielić się z nimi radością, pokojem i nadzieją, jaką pokładamy w Jezusie – powiedział ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, na konferencji prasowej 16 grudnia 2014 r., zapowiadającej tegoroczną akcję Kolędników Misyjnych.

 
Zobacz więcej


 

2014-12-03

 

Obrona pracy doktorskiej o misjologii

 

2 grudnia 2014 r. odbyła się na UKSW w Warszawie publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Macieja Będzińskiego, sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Temat pracy brzmiał: „Personalistyczny wymiar misjologii w nauczaniu Jana Pawła II”.

 
Zobacz więcej


 

2014-11-27

 

Wanda Błeńska odeszła do Pana

 

Doktor Wanda Błeńska, lekarka i misjonarka, która poświęciła swe życie służbie chorym na trąd, zmarła w swoim domu w Poznaniu 27 listopada 2014 r. Miała 103 lata.

 
Zobacz więcej


 

2013-12-18

 

Krzyż misyjny dla bierzmowanych

 

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła proponuje bierzmowanym, aby włączyli się w pomoc dla powołanych na terenach misyjnych. Będzie ona wyrazem ich wdzięczności za dary Ducha Świętego. PDPA przygotowało dla nich specjalny krzyż misyjny – pamiątkę bierzmowania.

 
Zobacz więcej


 

2013-09-25

 

Błogosławieństwo papieża Franciszka dla Róż

 

W orędziu na Niedzielę Misyjną 2013 Ojciec Święty napisał: „Wszyscy jesteśmy posłani na drogi świata, aby kroczyć z naszymi braćmi, wyznając i świadcząc o naszej wierze w Chrystusa i będąc głosicielami Jego Ewangelii.”

 
Zobacz więcej


 

2013-07-02

 

Misyjne kalendarium pontyfikatu Benedykta XVI

 

19 IV 2005 r. papieżem zostaje kard. Joseph Ratzinger, który przybiera imię Benedykta XVI. Rozpoczyna się – jak ukażą to kolejne miesiące – niezwykle ważny dla dzieła ewangelizacji w świecie pontyfikat.

 
Zobacz więcej


 


1 | 2 |
Liczba rekordów: 12; Liczba stron: 2; Max. na stronie: 8Wstecz

 


           


 

Papieskie Dzieła Misyjne
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa,
Konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169
      tel. 22 838 29 44, www.missio.org.pl,  pdm@missio.org.pl
   

Mirosław Kuduk 2010 © Copyright by Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce