Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Rok szkolny 2016/2017 to 15. rok formacyjny, w którym animatorzy misyjni, katecheci oraz  wszystkie osoby zainteresowane formacją misyjną dzieci w szkole podstawowej mogą skorzystać z  indeksu małego misjonarza (Indeksu PDMD). 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne