Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

  Tegorocznym spotkaniom formacyjnym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci towarzyszyć będzie „Ten, który ożywia w nas miłość Chrystusa i uzdalnia do owocowania w świecie” – Duch Święty. We wspólnej modlitwie, zabawie i działaniach charytatywno-misyjnych dzieci będą miały okazję odkrywać „smak” dziewięciu owoców Ducha Świętego. 

Tegoroczny program Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce zatytułowany jest „Czas misji”. Przez dziesięć miesięcy będziemy spoglądać na czas jako dar Boży, błogosławieństwo i wezwanie, ucząc się mądrze i z radością go wypełniać, a także dostrzegać w nim sposobność do dawania świadectwa i głoszenia Ewangelii.

 Praca z dziećmi w ramach ich Papieskiego Dzieła Misyjnego to pasjonujące zadanie. Wyzwanie to rozpoczyna się wraz z pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego i prowadzi przez liczne wydarzenia liturgiczne przeżywane we wspólnocie Kościoła. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci nie jest zwykłą organizacją wychowawczą i dobroczynną, ale dziełem dla misyjnej posługi Kościoła, a dla dzieci sposobem na bycie Kościołem od najmłodszych lat. 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne